Voor kinderen

Soms zitten kinderen niet goed in hun vel, het kind vertoond ongewenst gedrag of de ontwikkeling verloopt niet zoals gepland. Als ouder probeer je hen te helpen, maar ook dat gaat niet altijd vanzelf. In deze situaties kan het goed zijn om ondersteuning te vragen van de Praktijk voor opvoedkundig advies.
Dit kan met individuele ondersteuning in de veilige omgeving van thuis. Ook kan de ondersteuning in de vorm van groepsbijeenkomsten worden gegeven.

Omgaan met pesten? Op een “juiste” manier opkomen voor jezelf? Stevig staan?
Je lekker in je vel voelen? Omgaan met je emoties? Je eigen mening geven?

Juist door het praten met elkaar, luisteren naar elkaar, (rollen-)spelletjes en oefeningen, leren kinderen omgaan met wat zij lastig vinden. De zelfstandigheid en de veerkracht van kinderen/jongeren groeit hierdoor. Zij krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en beperkingen en hoe zij daar mee om kunnen gaan.

De Praktijk voor opvoedkundig advies biedt verschillende vormen van pedagogische ondersteuning aan voor kinderen individueel en in groepsverband.

Individuele pedagogische ondersteuning

Kindcontacten
Kindcontacten zijn individuele begeleidingsgesprekken voor kinderen/jongeren tussen de 7 en 16 jaar aan huis.

Little talk
Voor peuters (1,5 tot 4 jaar) en hun opvoeders om spelenderwijs aan huis tips te geven hoe ouders de ontwikkeling kunnen stimuleren en gedrag kunnen beïnvloeden.

Groepsbijeenkomsten voor kinderen/jongeren

Girls talk 
Voor meisjes van 14 t/m 16 jaar gericht op weerbaarheid en seksualiteit.

Power talk

Weerbaarheidstraining voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar.

Boys & Girls talk
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar.

You can
Faalangst reductie training voor kinderen van 8 t/m 11 jaar.

Meer informatie
Klik voor meer informatie over de begeleidingsvormen op de kopjes.

Kijk op de site onder “nieuwtjes” en in “de kalender” voor de start data van nieuwe groepsbijeenkomsten. Ook is het mogelijk om voor het laatste nieuws en meer informatie de Praktijk voor opvoedkundig advies te volgen via Facebook of Twitter.

Alle vormen van pedagogische ondersteuning kunnen in overleg aangepast worden aan de wensen van de ouders, kinderen of instelling. De Praktijk voor opvoedkundig advies staat ervoor open om mee te denken en indien nodig het programma aan deze persoonlijke wensen aan te passen.