Voor ouders

Als ouder kom je regelmatig voor situaties in de opvoeding te staan waarvan je niet direct weet hoe je daar mee om moet gaan. Als die situaties het dagelijkse gezinsleven negatief gaan beïnvloeden biedt de Praktijk voor opvoedkundig advies ondersteuning.
Ook ouders die onzeker zijn over hun manier van handelen of graag met een deskundige praten over het gedrag van hun kind(eren) kunnen hulp inroepen.
Door het bespreken van deze situaties met andere ouders, of individueel met de pedagoog, kunnen ouders hun ervaringen delen. Zij krijgen handvatten aangereikt om in lastige situaties te kunnen handelen.

De Praktijk voor opvoedkundig advies biedt verschillende vormen van pedagogische ondersteuning aan ouders en/of professionele opvoeders.

 Individuele opvoedkundige adviesgesprekken
De Praktijk voor opvoedkundig advies komt bij u aan huis voor een of meerdere individueel pedagogisch advies gesprekken. Hiernaast is het mogelijk om in Zevenbergen in de avonden adviesgesprekken te plannen in een spreekkamer.

Opvoedkundige workshops
De Praktijk voor opvoedkundig advies verzorgt opvoedkundige workshops. Dit zijn reeksen van groepsbijeenkomsten ofwel opvoedcursussen, gericht op bepaalde leeftijden van kinderen en de daarbij horende problemen. 

Omgaan met peuters
   Voor ouders van kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar.
                         
Omgaan met kids
   Voor ouders van kinderen tussen de 3 en 12 jaar.

Omgaan met pubers
   Voor ouders van kinderen tussen de 10 en 16 jaar.

Themabijeenkomsten
Onderdelen van de opvoedkundige workshop reeksen biedt de Praktijk voor Opvoedkundig advies ook los aan in Breda en omgeving. Hiernaast is het ook mogelijk verdiepende bijeenkomsten over specifieke onderwerpen aan te vragen als themabijeenkomst. Bijvoorbeeld voor ouderavonden op het kinderdagverblijf/BSO, een gastouder bureau of in wijkgebouwen en buurthuizen.

Meer informatie
Klik voor meer informatie over de begeleidingsvormen voor ouders op de kopjes.

Kijk op de site onder “nieuwtjes” en in “de kalender” voor de start data van nieuwe groepsbijeenkomsten. Ook is het mogelijk om voor het laatste nieuws en meer informatie de Praktijk voor opvoedkundig advies te volgen via Facebook of Twitter.

Alle vormen van pedagogische ondersteuning kunnen in overleg aangepast worden aan de wensen van de ouders, kinderen of instelling. De Praktijk voor opvoedkundig advies staat ervoor open om mee te denken en indien nodig het programma aan deze persoonlijke wensen aan te passen.