Klachten

Niet tevreden?

Het team van Praktijk voor Opvoedkundig Advies streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens een begeleiding/behandeling of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Wij waarderen het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan worden gezocht naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na een gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:

1. Probeer samen met uw begeleider het probleem op te lossen
Voor klachten die betrekking hebben tot (medewerkers van) de huisartspraktijk ‘t Park kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts is de medisch eindverantwoordelijke en waardeert het als u de klacht met hem of haar bespreekt. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. U kunt de praktijk bellen voor een afspraak of een klachtenformulier invullen. In het tweede geval wordt er contact met u opgenomen.

kijk voor meer informatie op:
https://park.hethuisartsenteam.nl/Niet-tevreden

2. Bent u niet via de huisartsenpraktijk bij ons terecht gekomen?

Stuur dan een mail met uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht naar info@opvoedkundigadviesws.nl
Via een contactpersoon zal de klacht serieus bekeken worden en opgepakt op worden.
Er zal gekeken worden naar een passend vervolg.

3. Overige mogelijkheden
Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met een klacht. Praktijk voor Opvoedkundig Advies is aangesloten bij klachtenportaal zorg.
Klink op de onderstaande link van de site voor het indienen van uw klacht en/of voor meer informatie.

https://klachtenportaalzorg.nl/

Heeft u een klacht over het handelen van een jeugdprofessional? U kunt dan als laatste stap een klacht indienen bij het college van toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De klacht moet gaan over beroepsmatig handelen. Ook de Inspectie Jeugdzorg heeft de bevoegdheid gekregen een tuchtklacht in te dienen bij een van de tuchtcolleges van de stichting.

klachten melden via skjeugd.